Een oproep aan alle baanbrekende docenten!

Vraag hier deelname aan!

(Information in English.)

Wil jij deel uitmaken van een groep leraren op (Nederlands en internationale) basisscholen die als eersten in Nederland lessen over computerwetenschappen en ‘computational thinking’ geven? Lees dan snel verder, want Stichting NewTechKids (stichting partner van NewTechKids) biedt een selecte groep docenten de zeldzame kans om GRATIS een trainingsprogramma, ter waarde van ruim 2.000 Euro, te volgen.

Het programma is speciaal ontwikkeld voor docenten met weinig of geen ervaring op het gebied van technologie-onderwijs of programmering-gerelateerde lessen. Het beoogt het begrip van de wetenschappelijke concepten die aan technologie ten grondslag liggen, te vergroten, teneinde leerlingen van 4-12 jaar oud te kunnen onderwijzen in dit domein.

De training zal in het Engels worden gegeven en deelnemers moeten zodoende in staat zijn om op een redelijk niveau Engels te begrijpen, spreken en te lezen.

Aanvragen zijn ontvangen van docent op de volgende scholen: Aanvragen zijn ontvangen van docent op de volgende scholen: OBS de Burght (Amsterdam), Basisschool de Fakkel (Utrecht), 10e Montessorischool de Meidoorn (Amsterdam), Laterna Magica (Amsterdam), Nicolaas School (Ijsselstein), de Kleine Dichter (Utrecht), Annie M.G. Schmidt School (Amsterdam), American School of the Hague, American International School of Rotterdam (AISR), International School Eindhoven (ISE), International School of Amsterdam (ISA), Amsterdam International Community School (AICS), de Blijberg Primary School (Rotterdam), OBS de Stap (Landsmeer), Basisschool de Brink (Amsterdam) and Hildebrand- van Loonschool (Amsterdam).

Over het programma

In 5 trainingssessies, gegeven door Stichting NewTechKids, komen de onderliggende computerwetenschappen theorie, onderliggende pedagogie, verschillende lesmethoden en strategieën voor klassenmanagement aan bod. Gewapend met die kennis worden de deelnemers getraind om 5 computerwetenschap lessen die speciaal ontwikkeld zijn door Stichting NewTechKids, aan hun eigen leerlingen te kunnen geven.

De cursus volgt een Finse benadering van onderwijs en wordt gegeven door Dr. Marja-Ilona Koski, voormalige basisschool docente in computerwetenschappen en directeur van R&D voor Stichting NewTechKids. Dr. Koski promoveerde aan de Technische Universiteit Delft op onderzoek gericht op de meest effectieve methoden om wetenschap en technologie onderwijs te geven en hoe docenten daarvoor het beste getraind kunnen worden.

Onderwerpen en basisconcepten

De training adresseert onderwerpen als:
• Computerwetenschappen versus ‘computational thinking’
• Automatisering
• Programmeren
• Technologysystemen
• Ontwerp en ‘rapid prototyping’ in de context van technologie onderwijs

Basisconcepten zoals algorithmen, commandos, datastructuren, variabelen, systeemdenken en selectie, passeren eveneens allemaal de revue.

Het programma zet bovendien een zeer divers assortiment instrumenten in, zoals oefeningen met pen en papier, DIY en ontwerp activiteiten, spelprincipes, en leer-instrumenten zoals Micro:bits, een gratis, programmeerbare mini-computer die haar weg al heeft kunnen vinden naar een groot aantal Nederlandse scholen.

Samengevat

Wie?
Leraren werkzaam op basisscholen in Nederland (stagiaires en vervangende docenten komen niet in aanmerking voor gratis deelname).

Wat?
Een lerarentraining gericht op computerwetenschap, technologisch alfabetisme en ‘computational thinking’ dat als doel heeft om jonge kinderen cruciale vaardigheden voor de 21ste eeuw bij te brengen.

Waar?
De Openbare Bibliotheek Amsterdam, vlakbij het Centraal Station Amsterdam. (Oosterdokskade 143.)

Wanneer?
Januari – Maart 2018 op woensdagen van 15:00-17:00
• 17 en 31 januari
• 14 februari
• 7 en 21 maart

Waarom?
Veel kinderen zijn heel goed in het toepassen van technologie in hun dagelijks leven. Maar de meesten hebben geen idee waarom en hoe die technologie werkt. In een wereld waarin technologie continu verandert en bovendien de toekomst van werk en studie bepaalt, is een dieper begrip van technologie, en daarmee de introductie van computerwetenschappen en ‘computational thinking’, cruciaal.

Vereisten deelnemers

Van deelnemende leraren wordt verwacht dat zij
• bij alle 5 de trainingssessies in het OBA aanwezig zijn
• het geleerde meteen in de praktijk brengen in hun klassen om ervaring op te doen*
• hun ideeën en de terugkoppeling uit de praktijk delen met de overige deelnemers.

*Stichting NewTechKids kan hiervoor Micro:bit mini-computers ter beschikking stellen indien nodig.

Aanvraagprocedure

Helaas is er slechts een beperkt aantal deelnemersplekken beschikbaar. Daarom nodigen wij docenten die op (internationale) basisscholen in Nederland lesgeven, graag uit om hun interesse kenbaar te maken middels het aangehechte aanvraagformulier. Wij zullen voorrang geven aan:
• Docenten van scholen waarvan meerdere leraren een aanvraag doen, om zo onderlinge steun en samenwerking op hun school te stimuleren.
• Docenten van scholen in achtergestelde wijken (o.a. Amsterdam Zuid-Oost en Nieuw-West).

De aanvraagperiode sluit op maandag, 11 december 2017. Stichting NewTechKids zal de geselecteerde aanvragers informeren op vrijdag, 15 december 2017.

Wij vragen de geselecteerde deelnemers om een deposito van 100 euro. Deze wordt geretourneerd zodra aan alle 5 de trainingssessies in het OBA is deelgenomen en de 5 geleerde technologielessen in praktijk zijn gebracht.

Donoren en Partners

Dit Stichting NewTechKids trainingsprogramma is mede mogelijk gemaakt door een genereuze donatie van de 4K4Charity Fun Run, die elk jaar wordt georganiseerd tijdens de IBC beurs in Amsterdam door AWS Elemental, een technologiebedrijf gevestigd in Portland, Oregon. Stichting NewTechKids ontving een deel van de 2017 Fun Run opbrengsten om onze missie te ondersteunen en technologie educatie naar een meer diverse en inclusieve groep studenten en docenten te brengen.

Stichting NewTechKids organiseert het programma in partnership met Maakplaats 021, het initiatief van Openbare Bibliotheek Amsterdam dat Maker Spaces aanbiedt in haar vestigingen.

Vraag hier deelname aan!

Leave a comment